Cookiebeleid

Hieronder vindt je onze algemene voorwaarden, deze zijn op alle diensten van Sitess van toepassing.

Laatst bijgewerkt op: 14 februari 2022

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals een computer, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Sitess gebruikt cookies om: 

  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
  • gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen (marketing-cookies).

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

  • IP-adres;
  • cookie-ID;
  • website- en klikgedrag;
  • referrer-url.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij vragen we, voor zover wij dat verplicht zijn, om uw akkoord voor het gebruik van cookies.

Cookies in- of uitschakelen
In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Cookies verwijderen
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt de cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookieoverzicht

tabel

(Sub)verwerkers

Voor onze diensten maken we gebruik van (sub)verwerkers. Een (sub)verwerker is een partij die namens Sitess persoonsgegevens verwerkt, zodat u onze diensten kunt gebruiken.

verwerkers toevoegen

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Aanpassen privacy- en cookieverklaring
Sitess behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze cookiebeleid, dan kunt u deze stellen door contact op te nemen met Sitess via:

Canadezenlaan 27
8923AA Leeuwarden
e-mail: info@sitess.nl